Gault Millau

Gault Millau Grote Keuken

Organisaties

Gault&Millau Catering Award 2015 - Maatschappelijk verantwoord ondernemen (eigen beheer)

Sense: expert in sociaal horeca ondernemen. Cateraar met dubbele missie!

Actief in de sociale economie zorgt Sense voor activering van mensen die een grote afstand hebben ten opzichte van de arbeidsmarkt. Daarnaast wil Sense als organisatie mensen samenbrengen en sociaal contact bevorderen.
 
Sense: mensen activeren
 
“Mensen komen via de VDAB of het OCMW bij ons terecht en krijgen hier een springplank om na circa anderhalf jaar begeleid werken de overstap naar de reguliere arbeidsmarkt te maken,” aldus Kurt De Bilde die bij Sense de bedrijfsrestaurants managet.  “We hebben buurtrestaurants, verzorgen seminarie- en hotelfaciliteiten en bedrijfsrestaurants.” Hij haalt graag het bedrijfsrestaurant Den Bell in Antwerpen als voorbeeld aan omdat dit de grootste exploitatie is. “We bedienen daar 800 klanten op driekwartier met medewerkers die daar initieel niet voor zijn opgeleid. Dat  vraagt een bijzondere aanpak. Onze professioneel opgeleide chefs hebben dan ook een dubbele taak. Ze hebben de evidente verantwoordelijkheid om voor lekkere en gezonde maaltijden te zorgen. Maar daarnaast fungeren ze ook als coach om hun medewerkers naast werk-gerelateerde competenties ook sociale vaardigheden aan te leren.” 

Heroriënteren

De eerste drie maanden ligt de focus vooral op attitudes en waardenbesef. We willen onze medewerkers ook terug vertrouwen geven in het nut van de reguliere arbeidsmarkt. Naar gelang hun kennis, vaardigheden en motivatie krijgen ze dan eerst twee weken als stagiair een plaats in het team toegewezen en vervolgens worden ze na een gunstige evaluatie in de brigade opgenomen. “Het is een heroriëntering die we in al onze keukens toepassen. In totaal activeren we permanent zo’n 160 mensen die omkaderd worden door een 40-tal medewerkers.” Een aantal mensen worden door het OCMW ter beschikking gesteld terwijl Sense instaat voor de bezoldiging van de eigen medewerkers en het omkaderend team.”

Den Bell en Sense ID

Den Bell is het kantoor waar alle administratieve backoffice diensten van de Stad Antwerpen zijn samen gebracht in één gebouw waar in totaal 2400 mensen actief zijn en door de verschillende arbeidsstatuten dagelijks zo’n 1800 arbeidsplaatsen worden ingenomen * 44 % van hen maakt gebruik van het bedrijfsrestaurant * landelijk gemiddelde is 30 % * cateraar Sense werkt met 3 professionele keukenchefs *  22 medewerkers volgen anderhalf jaar een traject van activering * ze worden daarin begeleid door sociale assistenten en  de HR dienst van Sense * favoriet gerecht: biologische soepen. 

Related articles

Partners